نخ بکارگیری شده در نوارهای مویی یال استریپس در مقابل سایش، نفوذ هوا و نفوذ باد و
با توجه به وارد شدن انواع نیروها و فشارها روی نوار مویی کشویی، نیازمند انعطاف پذ
محصولات ما از نخ هایی بافته می شوند که آغشته به مواد سیلیکونی و نانو می باشد و ب
محصولات ما دارای بسته بندی استاندارد و انحصاری می باشد که امر ذخیره سازی و انبار